Liên Hệ

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
NHÀ A1 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. 
Điện thoại: 063.3829994, 063.3552481 - Fax: 063.3823380 

Các tin khác