Nhân sự

 

Q. Trưởng phòng

Điện thoại

Email

ThS. Phạm Đăng Thắng

063.3552481

thangpd@dlu.edu.vn

 

Chuyên viên

Email

ThS. Phạm Thị Quỳnh An

anptq@dlu.edu.vn

 

Văn thư

Email

Lê Thị Cúc

anptq@dlu.edu.vn

 

Chuyên viên

Email

ThS. Đỗ Thụy Thùy Dung

dungdtt@dlu.edu.vn

 

Chuyên viên

Email

ThS. Phạm Thị Việt Hà

haptv@dlu.edu.vn

 

Chuyên viên

Email

Lê Bảo Hoàng

hoanglb@dlu.edu.vn

 

Chuyên viên

Email

Nguyễn Hoàng Huy

huynh@dlu.edu.vn

 

Chuyên viên

Email

ThS. Vương Nữ Minh Khuê

khuevnm@dlu.edu.vn

 

Chuyên viên

Email

ThS. Trần Thị Thúy

thuytt@dlu.edu.vn

 

Tổ trưởng Tổ lái xe

Email

Trần Tuấn Ngọc

ngoctt@dlu.edu.vn

 

Nhân viên lái xe

Email

Nguyễn Hoài Đức

ducnh@dlu.edu.vn

 

Tổ trưởng Tổ bảo vệ

Email

Lê Ngọc Long

longln@dlu.edu.vn

 

Nhân viên bảo vệ

Email

Nguyễn Hữu Công

congnh@dlu.edu.vn

 

Nhân viên bảo vệ

Email

Đỗ Văn Hùng

hungdv@dlu.edu.vn

 

Nhân viên bảo vệ

Email

Nguyễn Hữu Hùng

hungnh@dlu.edu.vn

 

Nhân viên bảo vệ

Email

Vũ Văn Hưởng

huongvv@dlu.edu.vn

 

Nhân viên bảo vệ

Email

Huỳnh Thanh Mẫn

manht@dlu.edu.vn

 

Nhân viên bảo vệ

Email

Nguyễn Hoành Thảo

thaonh@dlu.edu.vn

 

Nhân viên bảo vệ

Email

Nguyễn Văn Tuấn

tuannv_tchc@dlu.edu.vn

 

Các tin khác