Thông báo mới

Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2016

Căn cứ Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc nghỉ các ngày Lễ, Tết, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn trường được nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2016 như sau:

  • Nghỉ Lễ Quốc khánh: Ngày thứ Sáu (02/9/2016).
  • Lịch nghỉ Lễ kéo dài 03 ngày từ 02/9/2016 đến hết ngày 04/9/2016.

Nhà trường yêu cầu phụ trách các đơn vị kiểm tra về an toàn cơ sở vật chất, an toàn về điện, phòng chống cháy nổ,…những cơ sở vật chất thuộc đơn vị quản lý trước khi nghỉ lễ và theo dõi kế hoạch trực cơ quan của các công chức, viên chức đã được phân công trực trong dịp Lễ.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm:  677-TB-ÐHÐL.pdf

Các tin khác